Energitilskud til varmepumpe

Har du oliefyr, naturgas eller el-opvarmning, kan du opnå tilskud til opsætning og køb af din varmepumpe. Energitilskud gives til etablering af varmepumper for at reducere mængden af CO2-udledning i Danmark.

Tilskud og håndværkerfradrag

Du kan få tilskud i form af et energitilskud eller ved at gøre brug af håndværkerfradraget. Begge ordninger kan sagtens benyttes samtidig, når du udskifter din varmekilde til en miljøvenlig og energioptimeret løsning ved etablering af varmepumpe.

Energitilskud

Du kan få energitilskud til varmepumpe ved udskiftning til en miljøvenlig og energioptimeret varmekilde. Ved udskiftning til en luft til vand varmepumpe kan tilskuddet udgøre op til 6-8.000 kr. skattefrit. Vælger du en luft til luft varmepumpe, kan tilskuddet udgøre op til 5.000 kr. Kravet til varmepumpen er, at den købes i Danmark, og at den har et godkendt energimærke.

Håndværkerfradrag

Du har mulighed for at gøre brug af håndværkerfradraget i forbindelse med energioptimeringsprojekter – til at trække arbejdslønnen fra i skat. Du kan fratrække for op til 12.000 kr. pr. voksen beboer i husstanden.

Få reduceret din el-pris

Hvis du er privat boligejer, og opvarmer din helårsbolig med el eller varmepumpe, så kan du få reduceret el-afgiften for dit forbrug, som ligger over 4000 kWh pr. år. Reduktionen i el-afgiften er på 0,52 kr. pr. kWh, hvilket hurtigt kan blive til en årlig besparelse på 3-4.000 kr. i varmeregnskabet. For at kunne få opnå reduktion på din elafgifter, skal din bolig registreres i BBR-registeret i din egen kommune.

LÆS MERE PÅ BBR’S HJEMMESIDE HER

Med en luft til vand varmepumpe sparer du op til 60% på dine varmeudgifter

Skifter du til en luft til vand varmepumpe for opvarmning af din helårsbolig, kan du spare op til 60 % i varmeudgifter. En luft til vand varmepumpe er mere miljøvenlig, energieffektiv og billigere i drift end alternativerne som elvarme, oliefyr, pillefyr og naturgas. En luft til vand varmepumpe kan give store besparelser på op til 18.000 kr. årligt for private husstande.

Gratis uforpligtende tilbud! Ring på: 70 26 70 16


Med en luft til luft varmepumpe sparer du mellem 50% til 70% på din varmeregning

Skifter du fra elvarme til en luft til luft varmepumpe, kan du spare betydeligt på din elregning. Alt efter hvilken luft til luft varmepumpe du vælger, størrelsen på huset, isolering, antal beboere mv. så kan du opnå besparelser for op til 15.000 kr. om året. Investeringen i en luft til luft varmepumpe er derfor oftest tjent hjem allerede indenfor 1-2 år.

Sådan søger du om tilskud til varmepumpe

Når du søger om tilskud til varmepumpe, skal dokumentationen være skriftlig. Skemaet skal være udfyldt tydeligt med underskrift, afkrydsning og dato på fakturering – det skal udfyldes så klart, at én uden forhåndskendskab til skemaet er i stand til at afgøre, om opgørelsen af besparelsen er retvisende.

Husk at søge inden du går i gang med projektet – ellers er det for sent at opnå tilskud til varmepumpe, eller rådgivning dertil. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så hjælper vi dig gerne i processen!

Ved energibesparelsesprojekter større end 20 kWh, skal der foreligge en forudgående skriftlig aftale med kunden inden arbejdet påbegyndes, som skal sendes med som kopi. Dette gør sig gældende for VP 502200; VP 502100; VP 502200; VP 505100; VP 505200.

Under forudsætning af ovenstående, samt at Dansk Varme ApS får godkendt dokumentationen, fremsendes en kreditnota efter nedenstående takster. Behandlingstiden kan vare op til 4 uger.

Energitilskudsaftale

Type Varmepumpe Pris kWh
Helårshus med el-varme Luft til luft varmepumpe 2.882,- 10.297 kWh
Sommerhus med el varme uden brændeovn Luft til luft varmepumpe 737,- 2.636 kWh
Sommerhus med el varme og brændeovn Luft til luft varmepumpe 556,- 1.989 kWh
Oliefyr fra 1978 ell. nyere ikke kondens Luft til vand varmepumpe 6.798,- 24.282 kWh
Oliefyr fra 1977 ell. tidligere ikke kondens Luft til vand varmepumpe 8.332,- 29.757 kWh
Gasfyr Ikke kondenserende Luft til vand varmepumpe 6.974,- 29.909 kWh
Elvandvarmer og brændeovn Luft til vand varmepumpe 5.685,- 20.304 kWh
Ældre træpillekedel suppleres med Luft til vand varmepumpe 2.502,- 8.936 kWh
Kondenserende gaskedel Luft til vand varmepumpe 5.084,- 18.158 kWh
Tilskuddet udgør (inkl. Moms): Konvertering af elvarme til luft/luft varmepumpe Energimærket ”A” der opfylder kravene i BR10 i helårsboliger.
VP 506000 Elvarme Luft/luft varmepumpe
Energimærket A
Kr. 1.500,-
Konvertering af elvarme til luft/luft varmepumpe Energimærket ”A” der opfylder kravene i BR10 i sommer/fritidsboliger
VP 508100 Elvarme(uden brændeovn) Luft/luft varmepumpe
Energimærket A
Kr. 500,-
VP 508200 Elvarme (med brændeovn) Luft/luft varmepumpe
Energimærket A
Kr. 500,-
Tilskuddet udgør til kunden (inkl. Moms): Konvertering fra oliekedel til luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR10
VP 502100 Kedel fra 1978 eller nyere inkl. Varmtvandsbeholder erstattes med Luft/vand varmepumpe Kr. 3000,-
VP 502200 Kedel fra 1978 eller nyere inkl. Varmtvandsbeholder erstattes med Luft/vand varmepumpe Kr. 4.500,-

 

Konvertering fra gas til luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR10
VP 505100 Kedelunit med gasblæseluftbrænder erstattes med Luft/vand varmepumpe Kr. 4000,-
VP 505200 Traditionel åben gaskedel erstattes med Luft/vand varmepumpe Kr. 4.500,-
Konvertering fra elvarme til luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR10
VP 508300 Elvarme konvertering til Luft/vand varmepumpe Kr. 2.500,-

Gratis uforpligtende tilbud! Ring på: 70 26 70 16