Energitilskud til varmepumper i 2020/2021 – dette er hvad vi ved

Næste tilskudsrunde åbner den 28. september 2021

Det er blevet besluttet at de næste 2 tilskudsrunder i 2021 bliver slået sammen til en enkelt tilskudsrunde i stedet

Sparenergi oplyser, at der åbnes op for tilskudsrunden den 28. september 2021. Det vil være muligt at logge ind fra kl. 09 om morgenen, og kl. 10 dannes køen, og de første får mulighed for at udfylde deres ansøgning.

Selvom der vil være tilskud til flere (på grund af lavere tilskudsbeløb), så skal du forvente, at der vil være rift om tilskuddene, så du skal sidde klar, hvis du gerne vil gøre dig forhåbninger om at få del i puljen.

Dog er det besluttet, at mindst 60% af puljen skal gå til ansøgninger med varmepumper, så det er gode nyheder for dem, der netop gerne vil skifte til varmepumpe.

Tilmeld dig gerne vores nyhedsmail (se længere nede på siden), og så holder vi dig opdateret, når der foreligger nyt omkring åbningen næste gang eller andre ændringer vedr. tilskudsordningen.

Ønsker du i stedet at benytte dig af muligheden for at få håndværkerfradrag til installation af din nye varmepumpe, så giver vi dig gerne et godt tilbud.

Hos Dansk Varme får du markedets bedste varmepumper

Når du er klar til at få installeret en luft til vand-varmepumpe står vi klar til at hjælpe dig. Vi vurderer hvilken varmepumpe der bedst dækker dit behov, giver dig et tilbud, foretager installationen og følger op med support og service.

Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud på 70 26 70 16 eller ved at klikke på knappen her.

Indhent tilbud nu

Så meget får du i tilskud til din varmepumpe

Hvor meget du får i tilskud afhænger af din boligs størrelse og varmepumpens energiforbrug.

OBS – Du skal søge om tilskud til energiklasse A++. (For de færreste varmepumper er A+++ ved 55 grader som de skal være)

Energistyrelsen har foreslået, at størrelsen på tilskud til varmepumpe sænkes endnu mere i næste tilskudsrunde i september 2021.
Den gode nyhed er så, at der vil være flere, der vil få del i puljen. Og tilskuddet er jo stadig meget højt i forhold til, hvad vi har set i de forgangne år.

Nedenstående eksempler er på de tidligere udbetalte tilskudsmidler, hvis du konverterer til en luft til vand-varmepumpe med energimærkning A++.

Vi kender endnu ikke de nye, nedsatte takster til tilskudsrunde i 2021.

– Fra 75 m2 til 100 m2: 20.000 kr.
– Fra 101 m2 til 150 m2: 21.000 kr.
– Fra 151 m2 til 200 m2: 23.000 kr.
– Fra 201 m2 til 250 m2: 25.000 kr.
– Fra 251 m2 til 300 m2: 27.000 kr.
– Over 300 m2: 28.000 kr.

Hvor tidligere tilskud var forskellige alt efter om du skiftede fra f.eks. et oliefyr eller et pillefyr, så kigges der nu i stedet på boligens størrelse.

Bliv holdt orienteret om tilskuds-nyt via e-mail

Skriv din e-mail nedenfor, og så sørger vi for at sende dig en mail, når der er nyt omkring ansøgning af tilskud og hvornår der åbnes op igen.

Modtag opdateringer om tilskud på e-mail

  Få 10.000 ekstra hvis du er Totalkredit-kunde!

  Jo, den er god nok!

  Er du privatkunde hos Totalkredit, og vil du udskifte dit oliefyr med en varmepumpe, så giver Totalkredit dig et ekstra tilskud på 10.000 til skiftet.

  Sådan!

  Læs mere om betingelserne for at få de 10.000 kr. her.

  LÆS OM TOTALKREDITS TILSKUD

  Sådan ansøger du om tilskud til varmepumpe

  Når du udfylder ansøgningen skal du vide om du ønsker en varmepumpe med energimærke A++ eller A+++ ved 55 grader. Du behøver ikke at kende den præcise model.

  OBS – Du skal søge om tilskud til energiklasse A++. (For de færreste varmepumper er A+++ ved 55 grader som de skal være)

  Vær opmærksom på, at det er de færreste varmepumper, der er A+++ ved 55 grader. Vi vil anbefale de nye Mitsubishi Ecodan med R32-kølemiddel, der er A+++ ved gulvvarme men A++ ved 55 grader (dem kan du læse mere om via dette link).

  Når du har gjort dig klart hvilken energimærkning din varmepumpe skal have, foregår det således:

  1. Klik på https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login
  2. Log ind med dit NEM-ID
  3. Herefter udfylder du oplysningerne på hvert trin omkring din bolig, at du ønsker at få en varmepump og varmepumpens energimærkning (A++).
  4. Den beder dig også vedhæfte nogle bilag, så hav disse klar:
   a) Dokumentation for at du ejer boligen, download evt. fra www.tinglysning.dk
   c) Fuldmagt, hvis du ansøger for andre
  5. Når du har modtaget tilsagn om tilskud, giver du mig et kald på tlf.nr. 70267016 for at aftale et tidspunkt, hvor vi kommer ud på din adresse for at give dig et tilbud.

  *Find ansøgningsvejledning og mere info på Energistyrelsens hjemmeside.

  Vær opmærksom på, at du ENTEN kan få tilskud fra Bygningspuljen eller få håndværkerfradrag – du kan ikke få begge dele.

  NB. Hvis du søger om støtte til en varmepumpe fordi du bor et område, hvor fjernvarme nedlægges, så skal du vedlægge dokumentation for, at fjernvarmeværket nedlægges.

  Se video-guide til ansøgningsportalen her:

  Fakta om energitilskuddet til varmepumpe

  1. Der blev åbnet for ansøgning den 15. oktober 2020 men den 30. oktober meldte Energistyrelsen ud, at alle midler for 2020 er brugt.
  2. Energistyrelsen åbner op for ansøgning af tilskud igen i 1. kvartal 2021
  3. Det er dig selv (boligejeren), der skal ansøge om tilskuddet.
  4. Du ansøger på https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login.
  5. Du skal have tilsagn om tilskud, inden installationsarbejdet på begyndes.
  6. Tilsagnet om tilskud skal bruges indenfor 2 år, ellers bortfalder det.
  7. Du skal ansøge om at få udbetalt tilskuddet senest 30 dage efter at installationen er færdiggjort.
  8. Varmepumpen skal installeres af en VE-godkendt installatør (det er vi selvfølgelig hos Dansk Varme :-)).
  9. Når du skal have udbetalt tilskuddet skal du vedlægge kopi af tilbud, betalt regning samt billeddokumentation.
  10. Bygningen, som tilskuddet søges til, skal i BBR-registreret være registreret som helårsbeboelse – så du kan altså ikke søge til sommerhuset i Bygningspuljen.
  11. Du kan få tilskud til en luft til vand-varmepumpe og jordvarmepumpe (ikke luft til luft-varmepumpe eller hybridvarmepumper)
   Du kan ansøge, hvis du skifter væk fra:
   – Olie
   – Gas
   – Fjernvarme (kun i områder, hvor fjernvarmen nedlægges)
   – Biokedler (træpiller, flis eller fastbrændsel)
   – El med el-radiator eller el-gulvvarme (der ydes ikke tilskud hvis ejendommen er el-opvarmet med en luft til luft-varmepumpe
  12.  Det er desuden et krav, at den nye varmepumpe skal installeres med en (indbygget eller separat) varmtvandsbeholder, der overholder forordningen EU 814/2013 til varmt brugsvand.

  Energistyrelsens Bekendtgørelse er godt nyt for boligejerne

  Med Energistyrelsens bekendtgørelse af den 27. august 2020 er der godt nyt for de danskere, der venter på at kunne få tilskud til et skift til en varmepumpe.

  Den fastslår nemlig, at der bliver udbetalt et et stort tilskud til de danske boligejere, der ønsker at skrotte deres oliefyr, gasfyr, biobrændsel eller elvarme for i stedet at skifte over til en grønne opvarmningsløsning som varmepumpe.

  Tidligere var det meget uigennemskueligt, hvad man ville få i tilskud. Nu er det blevet meget nemmere. Når man kender størrelsen af det pågældende hus, så ved man også, hvad der gives i tilskud,” siger Troels Hartung, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer ca. 4.200 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

  Tilskuddene er blevet større, og det er vi glade for. Samtidig er der et øget incitament for at anskaffe sig en mere effektiv varmepumpe,” siger Troels Hartung ligeledes.

  I 2020 har Bygningspuljen i alt 245 mio DKK, der kan søges – men det er ’først til mølle’. Og som det ser ud nu, er hele puljen for 2020 allerede brugt.

  Bygningspuljen er opbygget efter et 60/40-princip, hvoraf 60% tildeles konvertering/drift. Heri indgår netop udskiftning til luft til vand-varmepumper og f.eks. jordvarme.
  De øvrige 40% går til ’Klimaskærm’, hvilket betyder isolering, vinduer m.v.

  Klimaaftalen – disse 3 forhold er vigtige for dig som boligejer

  Statens klimaaftale, der blev indgået i juni 2020 var godt nyt for miljøet og for de danske boligejere.

  Der er nemlig tre konkrete ting i klimaaftalen, der kommer til at gøre en stor forskel for dig som ejer bolig. Det er disse tre ting, der skal få den grønne el ind i danskernes opvarmning, og det er tre ting, der kan mærkes direkte på økonomien, når du skifter til en varmepumpe eller en anden grøn opvarmningsmetode.

  1. Det bliver meget billigere at få varme fra varmepumper. Afgiften til elvarme til varmepumpe nedsættes nemlig fra ca. 16 øre pr. kWh til under 1 øre pr. kWh. Det er altså en markant besparelse.
  2. Der bliver afsat penge til tilskud til at få afskaffet olie- og gasfyr, jfr. ovenstående oplysninger omkring tilskud.
  3. Boliger med naturgas bliver løst fra deres binding til naturgasnettet. På denne måde bliver de fritstillet og kan nemmere skifte over til en grønnere opvarmningsløsning.

  Det bliver dyrere at have olie- og gasfyr fra 1. januar 2021

  Som et led i udfasningen af opvarmning med fossile brændsler er det blevet besluttet at forhøje satsen for den rumvarmeafgift, der knytter sig hertil. Det betyder, at det fra 1. januar 2021 bliver dyrere at fyre med olie- og gasfyr.

  Rumvarmeafgiften forhøjes fra 56,7 kr. pr. gigajoule til 62,3 kr. pr. gigajoule. Det er således en markant stigning, som boligejere med oliefyr eller gasfyr vil kunne mærke øjeblikkeligt ved årsskiftet.

  Dette sker samtidig med, at elvarmeafgiften sænkes til 0,8 øre/kWh for husholdninger og 0,4 øre/kWh for erhverv – og sender altså et klart signal om, hvor vi er på vej hen.

  Danskere med grøn el-opvarmning får store besparelser på varmeregningen

  Vi har allerede i løbet af de seneste to år set en rigtig positiv sænkning af elvarmeafgiften, når det drejer sig om opvarmning med såkaldt ”grøn strøm”, dvs. opvarmning med varmepumpe, jordvarme eller grøn fjernvarme.

  I 2017 var elvarmeafgiften faktisk 40 øre/kWh. Siden er den sænket til 5,5 øre/kWh, og med den nye klimaaftale kan vi se frem til en yderligere sænkning på helt ned til 0,8 øre/kWh.

  Hvis vi skal hive nogle gennemsnitlige tal frem, vil det for et parcelhus (der allerede opvarmer med varmepumpe) betyde en omtrentlig besparelse på 3.000 kr. årligt.

  Vi vil altså se en enorm besparelse på varmeregningen, hvis man skifter fra fossile brændsler til en luft til vand-varmepumpe, rent driftsmæssigt.

  Sådan søger du om energitilskud til at skrotte dit olie-/gasfyr og købe en varmepumpe

  Øverst i denne artikel kan du læse det, vi pt. ved omkring ansøgning af tilskud. Når der bliver udsendt mere information eller lavet justeringer i aftalen, vil vi løbende orientere om nye oplysninger her på siden, efterhånden som vi får dem.

  Vil du gerne modtage opdateret information om, hvor meget du kan få i tilskud, hvordan du ansøger osv., så tilmeld dig gerne via formularen nedenfor. Så sørger vi for at sende dig info omkring mulighederne for tilskud.

  Her vil vi blandt fortælle mere om:

  • Hvordan man ansøger om tilskud til skrotning af sit oliefyr eller gasfyr.
  • Hvordan man ansøger om tilskud til at købe en varmepumpe.
  • Mulighed for at søge om håndværkerfradrag.
  • nye lånemuligheder for borgere med manglende finansieringsmuligheder (det er endnu ikke fastlagt, om dette vil blive en mulighed).

  Baggrunden for de store tilskud til varmepumpe

  I juni måned 2020 indgik regeringen en ambitiøs klimaaftale om at nedbringe CO2-udslippet markant i Danmark. Det var en klimaaftale, der gav genlyd i hele varmebranchen, for denne klimaaftale betyder, at vi danskere skal omlægge den måde, vi får vores varme på.

  Regeringen vil nemlig have udskiftet alle oliefyr og gasfyr med en grønnere opvarmningsløsning som f.eks. en varmepumpe.

  Som varmepumpeinstallatører synes vi selvfølgelig, at dette er en rigtig god udmelding, og vi har jo været fortaler for den grønne opvarmningsløsning i mange, mange år.

  Modtag opdateringer om tilskud på e-mail

   Hos Dansk Varme får du markedets bedste varmepumper

   Når du er klar til at få installeret en luft til vand-varmepumpe står vi klar til at hjælpe dig. Vi vurderer hvilken varmepumpe der bedst dækker dit behov, giver dig et tilbud, foretager installationen og følger op med support og service.

   Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud på 70 26 70 16 eller ved at klikke på knappen her.

   Indhent tilbud nu

   Vi hjælper dig i hele processen

   Når du vælger Dansk Varme ApS som samarbejdspartner, har du en sikkerhed gennem hele processen.

   Vi hjælper dig nemlig med alt – lige fra valg af den rette varmepumpe til idriftsætning og efterfølgende support og service.

   Læs om processen her