Hvad er VE-Godkendelsesordningen?

VE står for ‘Vedvarende Energianlæg’, en VE-godkende hos Energistyrelsen betyder, at man har uddannet sine medarbejdere til at foretage installationer af høj kvalitet.

Med en VE-godkendelse har man dokumentation for, at man kan udføre en installation korrekt, og så slutbrugeren får mest muligt ud af sit anlæg.

Ifølge Energistyrelsen er en VE-uddannet med arbejder en “person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering inden for den pågældende teknologi. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet medarbejder, skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen inden for den relevante teknologi.“.

Hvorfor vælge VE-installatør?

Når du vælger en VE-godkendt installatør til installation af din varmepumpe ved du, at arbejdet udføres af de bedste på det danske marked. Installatøren skal nemlig igennem et uddannelsesforløb for at få sit uddannelsesbevis.

Herudover er det bl.a. påkrævet at varmepumpen installeres af en godkendt VE-installatør, hvis man gerne vil opnå statstilskud til installationen.

Hvordan bliver man VE-godkendt?

Før man modtager sit uddannelsesbevis, skal medarbejderen igennem både undervisning og tests.

VE-godkendelsen er altså kundens sikkerhed for, at arbejdet udføres af det absolut dygtigste team.

Herudover skal installatøren have et kvalitetssikringssystem, der opfylder kravene – og her har Dansk Varme Tekniq Kvalitetssikring.

Som endnu en sikkerhed fører Energistyrelsen faktisk kontrol med VE-godkendte virksomheder hvert andet år, for at sikre, at virksomheden fortsat kan have sin godkendelse.

Dansk varme - Varmepumper - Mitsubishi varmepumpe - VE godkendt varmepumper
Lars Norup installator

Lars Norup, Dansk Varme, fik sin VE-godkendelse fra Københavns Erhvervsakademi med et 12-tal i 2020.

Se certifikat her.