Hvad betyder en VE-godkendelse?

VE står for ‘Vedvarende Energianlæg’, en VE-godkende hos Energistyrelsen betyder, at man har uddannet sine medarbejdere til at foretage installationer af høj kvalitet.

Med en VE-godkendelse har man dokumentation for, at man kan udføre en installation korrekt, og så slutbrugeren får mest muligt ud af sit anlæg.

Ifølge Energistyrelsen er en VE-uddannet med arbejder en “person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering inden for den pågældende teknologi. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet medarbejder, skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen inden for den relevante teknologi.“.

Derfor skal din installatør være VE-godkendt

Før man modtager sit uddannelsesbevis, skal medarbejderen igennem både undervisning og tests.

VE-godkendelsen er altså kundens sikkerhed for, at arbejdet udføres af det absolut dygtigste team.

Herudover skal installatøren have et kvalitetssikringssystem, der opfylder kravene – og her har Dansk Varme Tekniq Kvalitetssikring.

Som endnu en sikkerhed fører Energistyrelsen faktisk kontrol med VE-godkendte virksomheder hvert andet år, for at sikre, at virksomheden fortsat kan have sin godkendelse.

Lars Norup installator

Lars Norup, Dansk Varme, fik sin VE-godkendelse fra Københavns Erhvervsakademi med et 12-tal i 2020.

Se certifikat her.