ENERGITILSKUD TIL VARMEPUMPE

Helårshus med ikke kondenserende oliefyr


luft til luft centralt placeret


Tilskud= 3.753,- 

Helårshus med kondens. gasfyr


luft til luft centralt placeret


Tilskud= 3.257,-

Helårshus
med el varme


Luft til vand varmepumpe


Tilskud= 2.882,-

Sommerhus med el varme
uden brændeovn


luft til luft varmepumpe


Tilskud= 737,- 

Opnå energitilskud til varmepumpe – der er mange penge at spare

Du opnår energitilskud til varmepumpe fordi det er en miljøvenlig og Co2 besparende opvarmningsform.

– Med luft til luft varmepumpen sparer du mellem 50% til 70 % på varmeregningen

– Med en luft til vand varmepumpe halverer du din varmeregning.

Når du skifter til luft til luft varmepumpe eller luft til vand varmepumpe kan du ud over energitilskud få rabat på elregningen på 0,52 kr. pr. kWh

Skifter du til en varmepumpe som hovedvarmekilde til opvarmning af din helårsbolig, kan du ud over den direkte besparelse yderligere få en reduktion i elafgiften for den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Reduktionen i elafgiften er på 0,52 kr. pr. kWh. Det bliver hurtigt til 3-4.000 kr. yderligere i årlig besparelse på varmeregnskabet.

Når du søger om energitilskud til varmepumpe skal dokumentationen være skriftlig . Skemaet skal være udfyldt tydeligt med afkrydsning og underskrift, samt dato på fakturering, så klart at én uden forhåndskendskab til skemaet er i stand til at afgøre om opgørelsen af besparelsen er retvisende.

Ved alle energibesparelsesprojekter større end 20 MWh, skal der foreligge en forudgående skriftlig aftale med kunden inden arbejdet påbegyndes, som skal sendes med som kopi.

Dette gælder VP 502100; VP 502200; VP 505100; VP 505200

Under forudsætning af ovenstående, samt at DanskVarme ApS får godkendt dokumentationen så fremsendes en kreditnota efter nedenstående takster.

Der kan være op til 4 ugers behandlingstid.

ENERGITILSKUDSAFTALE

Tilskuddet udgør (inkl. Moms): Konvertering af elvarme til luft/luft varmepumpe Energimærket ”A” der opfylder kravene i BR10 i helårsboliger.

VP 506000

Elvarme

Luft/luft varmepumpe

Energimærket A

Kr. 1.500,-

Konvertering af elvarme til luft/luft varmepumpe Energimærket ”A” der opfylder kravene i BR10 i sommer/fritidsboliger

VP 508100

Elvarme (uden brændeovn)

Luft/luft varmepumpe Energimærket A

Kr. 500,-

VP 508200

Elvarme (uden brændeovn)

Luft/luft varmepumpe Energimærket A

Kr. 500,-

Tilskuddet udgør til kunden (inkl. Moms): Konvertering fra oliekedel til luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR10

VP 502100

Kedel fra 1978 eller nyere inkl. Varmtvandsbeholder erstattes med

Luft/vand varmepumpe

Kr. 3000,-

VP 502200

Kedel fra 1978 eller nyere inkl. Varmtvandsbeholder erstattes med

Luft/luft varmepumpe Energimærket A

Kr. 4.500,-

Konvertering fra gas til luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR10

VP 505100

Kedelunit med gasblæseluftbrænder erstattes med

Luft/vand varmepumpe

Kr. 4.000,-

VP 505200

Traditionel åben gaskedel erstattes med

Luft/luft varmepumpe Energimærket A

Kr. 4.500,-

Konvertering fra elvarme til luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR10

VP 508300

Elvarme konvertering til

Luft/vand varmepumpe

Kr. 2.500,-