Skær ned på din Co2-udledning med en varmepumpe

Spar co2 ved at skifte til varmepumpe

Sådan kan du udlede mindre Co2, hvis du skifter til en varmepumpe

Hører du til den støt stigende del af befolkningen, der bekymrer sig om miljøet, skal du endelig læse videre.

Denne artikel fra danskvarme.dk, giver dig tilbundsgående information om, hvordan du kan slå to fluer med et smæk, når du vælger en varmepumpe som primær opvarmningskilde til din bolig. Du kan nemlig spare rigtig mange penge på din varmeregning og samtidig gøre noget godt for miljøet.

Udledningen af Co2 betyder noget for kloden

Der er ingen tvivl om, at mange opvarmningsformer tærer på vores klode, blandt andet fordi de udleder alt for meget Co2, som desværre bidrager til den globale opvarmning. Vælger du en luft til vand varmepumpe, vil du kunne spare omkring 50% af din Co2-udledning i forhold til opvarmning med oliefyr eller gasfyr.

Der er stor chance for, at dette tal vil stige løbende i de næste år, da en større andel af Danmarks el forventes at komme fra for eksempel vindenergi. Det betyder reelt, at vælger du en varmepumpe som erstatning for din nuværende løsning, vil du bidrage med mindre og mindre Co2-udledning. Man kan sige, at både samfunds- og privatøkonomisk er en varmepumpe et rigtig fornuftigt valg, så vi i Danmark kan nedsætte og måske i fremtiden helt fjerne brugen af fossilt brændsel.

Danskerne bliver mere og mere miljøvenlige

Hos danskvarme.dk ser vi oftere og oftere, at beslutningen om at skifte til opvarmning via luft til vand varmepumpe primært sker ud fra en miljømæssig betragtning. Det betyder, at flere og flere danske familier vægter en miljøvenlig opvarmningsform mindst lige så højt som en økonomisk besparelse.

I disse tider kan vi dagligt læse om, hvordan vi bør og skal begrænse og på sigt helt fjerne brugen af fossilt brændsel på både transport og opvarmning. Som helt almindelig borger, kan det til tider være svært at forholde sig til – hvor skal man starte og hvor skal man slutte. Hos vores nordiske naboer er de en del bedre til at tage beslutningen om, at miljøhensyn er mindst lige så vigtige som økonomiske hensyn. Varmepumper er meget mere udbredt i de øvrige nordiske lande, end de er i Danmark. På Teknologisk Instituts hjemmeside, kan du her læse mere om, hvorfor det er en god ide at skifte til en varmepumpe.

Kæmpe besparelse på den årlige varmeregning

Den økonomiske fordel, der opnås, når man skifter fra en konventionel opvarmningsform til en luft til vand varmepumpe er meget stor. Ofte ses en besparelse på op til 60% på varmeregningen i forhold til opvarmning med olie- eller gasfyr. Når man medtager investeringen i varmepumpen, er tilbagebetalingstiden ca. 5 år. Du har mulighed for, at læse meget mere om din besparelse ved at skifte til en miljøvenlig varmepumpe her.

I denne beregner har du desuden mulighed for at indtaste din nuværende opvarmningsform og dit nuværende forbrug i en varmeberegner, som vil give dig svar på, hvilke energikilder du med fordel kan skifte til.

I forhold til den miljømæssige side af sagen, er der ikke nogen tvivl om, at det vil have en massiv positiv indvirkning på miljøet, hvis alle danske husstande skiftede deres primære opvarmningskilde til varmepumper. I store træk, ville man kunne nedsætte CO2 udledningen med op til 50%.

Vælg den rigtige varmepumpe

VirkningsgradVarmeforbrugPrisCO2 udledning
Oliefyr75 %2800 liter30.800 kr.7420
Varmepumpe270 %7.778 kW12.289 kr. 3718
Besparelse pr. år18.511 kr.3702
Investering90.000 kr.
Tilbagebetalingstid4,9 år

Som du hurtigt kan aflæse i skemaet ovenfor, er en luft til vand varmepumpe både en miljøvenlig og omkostningsbesparende opvarmningsform. Det er naturligvis vigtigt, at du vælger en varmepumpeinstallatør, der er certificeret og erfaren. Det kræver nøje indsigt i din boligs indretning og stand at vælge den korrekte varmepumpe, der dækker lige nøjagtig din husstands behov for opvarmning. Din varmepumpeinstallatør kan også hjælpe dig med at indberette din nye opvarmningsform til BBR, hvilket betyder, at du kan få tilskud til dit kWh-forbrug og få nedsat din elregning. Endnu en rigtig god grund til at skifte til varmepumpe.

Når du skal finde ud af hvilken varmepumpe, du vil investere i, er det som sagt en rigtig god idé at få besøg af en autoriseret installatør, der med et beregningsprogram kan vurdere, hvilken løsning der er optimal for dig og din bolig. Installatøren kan tage højde for, om du har gulvvarme eller radiatorer, og hvor stort dit vandforbrug er. Alle disse faktorer indgår i vurderingen af, hvilken luft til vand varmepumpe der vil passe til dig og din husstand.

Gør en forskel nu – og på langt sigt

Der er ingen tvivl om, at en luft til vand varmepumpe på forholdsvis kort sigt, vil sikre dig en bedre og sundere varmeøkonomi. Der er heller ingen tvivl om, at dit valg vil gøre godt for miljøet fra dag ét, da din udledning af Co2 halveres, så snart dit anlæg tages i brug. Som forbruger kan du godt være rigtig stolt af at have foretaget et valg, som gavner miljøet, både nu og på sigt.

Førende klimaforskere er stort set enige om, at de klimamæssige ændringer der pågår, for en stor dels skyld, er menneskeskabte. Vi udleder simpelthen for meget Co2 og andre skadelige gasser, hvilket har store konsekvenser for de næste generationer. I både Danmark og resten af verden ses øgede, miljøvenlige tiltag, der skal udfase blandt andet brugen af diesel og benzin og andre forurenende energikilder. Bæredygtighed i de valg vi foretager os som forbrugere er en nødvendighed, såfremt vi ønsker en sund verden for vores kommende generationer. Og hvorfor ikke starte der, hvor man kan spare mest på lige netop det, der forurener allermest.

Læs mere om skift til varmepumpe

Har denne artikel fra danskvarme.dk givet dig lyst til at indhente mere information om, hvordan du anskaffer dig en luft til vand varmepumpe? Og læse mere om hvilke fordele og ulemper, der er forbundet hermed og dine muligheder for en eventuel finansiering i form af en afdragsordning på pumpen? Så kan du få svar på alle dine spørgsmål her.