Sådan gør du når du har fået tilskud til din varmepumpe

Tilskud til varmepumpe

Sådan gør du, når du har fået godkendelse til tilskud til din varmepumpe

Når du har fået godkendelse til at modtage energitilskud, er du klar til at starte dit projekt med at installere en varmepumpe. Du har mulighed for at købe varmepumpen selv, eller alternativt kan du lade din valgte varmepumpeinstallatør købe den for dig. I begge tilfælde er der lige nogle ting, du skal være klar over, og vi anbefaler at du taler med en varmepumpeinstallatører, inden du evt. køber en luft til vand varmepumpe.

Valget af den rette varmepumpe til din bolig afhænger nemlig af flere faktorer, herunder boligens isolering, størrelse og din families energiforbrug. Din valgte varmepumpeinstallatør er kyndig i disse aspekter og kan sikre, at du vælger den mest passende varmepumpe. Ofte har installatørerne gunstige aftaler med forskellige varmepumpeproducenter, så det kan være en fordel at lade dem stå for både køb og installation.

Krav til din luft til vand varmepumpe

Husk, at din valgte varmepumpeinstallatør, som skal stå for installationen af din varmepumpe, skal være VE-godkendt. Det er vi selvfølgelig hos Dansk Varme, så det er helt oplagt at indhente et tilbud hos os. Vi kan i øvrigt oplyse dig om de øvrige krav, der gælder for den varmepumpe, du kan få tilskud til.

Kort fortalt er der følgende krav til varmepumpen:

 • Varmepumpen skal drives af elektricitet.
 • Varmepumpen skal bruge enten udeluften eller jorden som varmekilde.
 • Varmepumpen skal kunne levere varmt vand til både rumopvarmning og til en varmtvandsbeholder.
 • Varmtvandsbeholderen kan være en selvstændig enhed eller integreret med varmepumpen.
 • Varmepumpen skal have en mærkning på enten A++ eller A+++. Det er obligatorisk, at mærkningen er opnået ved en testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning.

Når du har aftalt med en VE-godkendt varmepumpeinstallatør at installere en varmepumpe, der opfylder disse kriterier, er det næste skridt at få varmepumpen installeret, og din valgte installatør vil selvfølgelig hjælpe dig med dette.

Husk tidsfristen for installationen af varmepumpen

Udover kravene til varmepumpen og varmepumpeinstallatøren er der også vigtige tidsfrister, som du skal huske. Du har 2 år til at gennemføre installationen af din nye luft-til-vand varmepumpe eller dit nye jordvarmeanlæg og søge om udbetaling af tilskuddet.

En anden væsentlig tidsfrist er ansøgningsfristen for udbetaling af tilskuddet. Når din varmepumpe er installeret, og dit projekt er afsluttet, har du 30 dage til at ansøge om udbetaling af tilskuddet. Det er afgørende, at du overholder denne frist, da du ikke kan forvente at få udbetalt tilskuddet, hvis du ansøger efter de 30 dage.

Mange ansøgere, som fik tilsagn i 2022, har stadig et gyldigt tilsagn, men hører du til gruppe skal du have fart på.-

For det første skal du gennemføre dit projekt, og husk, at arbejdet skal udføres af en momsregistreret virksomhed – du kan ikke modtage tilskud til gør-det-selv projekter. Hvis du har tilsagn til en varmepumpe, skal du også sikre dig, at din valgte varmepumpeinstallatør er VE-godkendt.

Krav til din ansøgning om udbetaling af tilskud

Det er vigtigt, at du vedlægger den korrekte dokumentation med din ansøgning om udbetaling, når dagen kommer for at søge om dette.

Følgende dokumenter er nødvendige for at søge om udbetaling:

 • En liste over fakturaer og betalingskvitteringer.
 • Fakturaer for køb af materialer og arbejdsløn.
 • Dokumentation for betaling, med både afsender (dig) og modtager angivet.
 • Energistyrelsens godkendelse af din tilskudsansøgning, altså dit tilsagn til tilskud.
 • Hvis tilskuddet er på 500.000 kroner eller derover, kræves en revisorerklæring for at revidere projektregnskabet.
  Derfor er det vigtigt, at du gemmer alle fakturaer og betalingskvitteringer.

På fakturaerne skal følgende oplysninger fremgå:

 • Virksomhedens CVR-nummer.
 • Oplysninger om bygningsejeren og projektets adresse.
 • Start- og slutdato for arbejdet.
 • Beskrivelse af indkøbte materialer og produkter.
 • Beskrivelse af udført arbejde (f.eks. installation af luft til vand varmepumpe af mærket XXX).
 • Hvis der er materialer, produkter eller arbejdstimer, der ikke er berettiget til tilskud, skal dette også fremgå på fakturaerne.
 • Du ansøger om udbetaling af tilskud via ansøgerportalen på sparenergi.dk. Energistyrelsen har en målsætning om, at det maksimalt vil tage 6 måneder fra ansøgning til udbetaling. Det kan dog tage længere tid for mere omfattende projekter, oplyser Energistyrelsen på sparenergi.dk.