Få glæde af den billige elvarmeafgift allerede fra 1.1.2021

Mitsubishi Ecodan Silent er helt lydløse

Fra januar 2021 bliver dit oliefyr/gasfyr endnu dyrere

Det er næppe gået mange menneskers opmærksomhed forbi, at der er en ny klimaaftale i støbeskeen … men hvad kommer den til at indebære? At få et konkret svar på det spørgsmål kan være svært, da alle detaljerne i aftalen ikke er på plads endnu. Ikke desto mindre er der én ting, som vi allerede på nuværende tidspunkt ved:

Grøn energi bliver billigere og sort energi bliver dyrere. Væsentligt dyrere.

Afgifterne bliver en væsentlig faktor i klimaaftalen

Et væsentligt middel i forhold til at nå de mål, som regeringen og et bredt flertal har sat med den nye klimaaftale, er afgiftssystemet. Ved at sætte afgiften for sorte energikilder som olie- og gasfyr op, mens afgiften for grønne kilder som fx varmepumper sættes ned, håber man på, at udfasningen af de fossile energikilder vil gå stærkere. I det hele taget skal det med den nye aftale være endnu mere attraktivt at skifte til grønne energiløsninger som varmepumper, jordvarmeanlæg og solceller.

Afgifterne i tal = el til varmepumper kontra afgifter på olie og gas

Hvis man som almindelig boligejer gerne vil danne sig et overblik, er der to afgiftssatser, som det er relevant at kigge på: rumvarmeafgiften og elvarmeafgiften.

Rumvarmeafgiften er den afgift, som vedrører fossile energikilder (olie og gas), og med den nye klimaaftale bliver denne afgift forhøjet fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ.

Elvarmeafgiften er ”den grønne”, om man vil – altså med andre ord den afgift, der knytter sig til miljøvenlige energikilder som fx varmepumper. Denne afgift bliver væsentligt billigere; faktisk bliver den sat ned fra 5,5 øre/kWh til hhv. 0,8 øre/kWh for husholdninger og 0,4 øre/kWh for erhverv, i overensstemmelse med EU’s minimumssatser.

Hvornår er det en god ide at investere i en ny varmepumpe?

Den nye klimaaftale – og dermed de nye varmeafgifter – træder i kraft til januar 2021, så hvis man vil være sikker på at nyde godt af de nye afgifter fra dag 1, er det en god idé at omlægge allerede i efteråret 2020. På den måde kan man være sikker på at få fuldt udbytte af de lavere varmeafgifter på sin varmepumpe.