Få glæde af den billige elvarmeafgift allerede fra 1.1.2021

Få glæde af den billige elvarmeafgift, Mitsubishi Ecodan Silent er helt lydløse, Dansk Varme ApS, www.danskvarme.dk, varmepumpe luft til vand,

Fra januar 2021 bliver dit oliefyr/gasfyr endnu dyrere

Det er næppe gået mange menneskers opmærksomhed forbi, at der er en ny klimaaftale i støbeskeen … men hvad kommer den til at indebære? At få et konkret svar på det spørgsmål kan være svært, da alle detaljerne i aftalen ikke er på plads endnu. Ikke desto mindre er der én ting, som vi allerede på nuværende tidspunkt ved:

Grøn energi bliver billigere og sort energi bliver dyrere. Væsentligt dyrere.

Afgifterne bliver en væsentlig faktor i klimaaftalen

Et væsentligt middel i forhold til at nå de mål, som regeringen og et bredt flertal har sat med den nye klimaaftale, er afgiftssystemet. Ved at sætte afgiften for sorte energikilder som olie- og gasfyr op, mens afgiften for grønne kilder som fx varmepumper sættes ned, håber man på, at udfasningen af de fossile energikilder vil gå stærkere. I det hele taget skal det med den nye aftale være endnu mere attraktivt at skifte til grønne energiløsninger som varmepumper, jordvarmeanlæg og solceller.

Afgifterne i tal = el til varmepumper kontra afgifter på olie og gas

Hvis man som almindelig boligejer gerne vil danne sig et overblik, er der to afgiftssatser, som det er relevant at kigge på: rumvarmeafgiften og elvarmeafgiften.

Rumvarmeafgiften er den afgift, som vedrører fossile energikilder (olie og gas), og med den nye klimaaftale bliver denne afgift forhøjet fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ.

Elvarmeafgiften er ”den grønne”, om man vil – altså med andre ord den afgift, der knytter sig til miljøvenlige energikilder som fx varmepumper. Denne afgift bliver væsentligt billigere; faktisk bliver den sat ned fra 5,5 øre/kWh til hhv. 0,8 øre/kWh for husholdninger og 0,4 øre/kWh for erhverv, i overensstemmelse med EU’s minimumssatser.

Hvornår er det en god ide at investere i en ny varmepumpe?

Den nye klimaaftale – og dermed de nye varmeafgifter – træder i kraft til januar 2021, så hvis man vil være sikker på at nyde godt af de nye afgifter fra dag 1, er det en god idé at omlægge allerede i efteråret 2020. På den måde kan man være sikker på at få fuldt udbytte af de lavere varmeafgifter på sin varmepumpe.

Her kan du læse om tre udvalgte varmepumper, der passer til det store, mellem og mindre hus: Varmepumpe luft til vand – alle tre fra Mitsubishi.